Protectia datelor

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ce date cu caracter personal colecteaza Asociatia Transylvania Community – Sibiu?

Pentru a accesa pagina web www.rnii.ro, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doriti sa achizitionati serviciile oferite de website, va putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal. Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va identifica personal sau pentru a va contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastra (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe Asociatia Transylvania Community – Sibiu. Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, numarul de telefon.

In ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Asociatia Transylvania Community – Sibiu se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si Asociatia Transylvania Community – Sibiu.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Asociatia Transylvania Community – Sibiu se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre Asociatia Transylvania Community – Sibiu in scopul executarii contractului pentru furnizarea de servicii pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului lor de pe www.rnii.ro, informarea utilizatorilor/ clientilor privind confirmarea, evolutia si starea cererilor, facturare si incasarea valorii taxei de membru, de marketing, de publicitate.

Ce masuri de siguranta utilizeaza Asociatia Transylvania Community – Sibiu pentru protejarea datelor dvs?

Asociatia Transylvania Community – Sibiu se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Cui dezvaluie Asociatia Transylvania Community – Sibiu datele dvs cu caracter personal?

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de Asociatia Transylvania Community – Sibiu nu vor fi divulgate niciodata unei companii terte care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale. Prin completarea datelor dvs. in formularul de inregistrare de cont declarati ca acceptati cu buna stiinta ca datele dvs. personale sa fie incluse in bazele de date ale Asociatia Transylvania Community – Sibiu si in acest sens va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate pentru de catre Asociatia Transylvania Community – Sibiu.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prin citirea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului www.rnii.ro, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Drepturile menţionate anterior, includ in temeiul dispozitiilor art. 13-18 din Legea nr. 677/2001:

a) dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Asociatia Transylvania Community – Sibiu;

b) dreptul de a vă opune în oricemoment, dinmotive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing sa nu fie prelucrate;

d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Va puteti exercita aceste drepturi prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa 550129 Sibiu, Reconstructiei 39, sau prin email la adresa info@transilvania.email. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Asociatia Transylvania Community – Sibiu va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii. Mai mult decat atat, precizam ca orice incercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz. Asociatia Transylvania Community – Sibiu nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului www.rnii.ro poate solicita oricand, in mod gratuit, stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing.

Persoana responsabila pentru protectia datelor

Lukas Matthias Bichl – Presedinte

COPYRIGHT

Intregul continut al site-ului www.rnii.ro, reprezinta proprietatea Asociatia Transylvania Community – SibiuL fiind aparat de prevederile legale relevante in materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea in orice mod a oricaror elemente de pe site, fara acordul scris, prealabil al Asociatia Transylvania Community – Sibiu se pedepseste conform legislatiei romane.